Polityka prywatności

 

1. Przegląd zagadnień związanych z ochroną danych osobowych

 

Informacje ogólne.

Następujące informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzisz tę stronę internetową. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod tą kopią.

Zapis danych na tej stronie

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator danych")?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR "administratorem danych")" w niniejszej Polityce Prywatności.

Jak zapisujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie swoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego dostarczania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w zakresie Twoich informacji?

Masz prawo w każdej chwili otrzymać informację o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorującej.

Proszę nie wahać się skontaktować z nami w każdej chwili, jeśli masz pytania dotyczące tej lub jakiejkolwiek innej kwestii związanej z ochroną danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzin tej strony internetowej Państwa schematy przeglądania będą analizowane statystycznie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting treści naszej strony internetowej prowadzimy u następującego dostawcy:

Host Europe

Dostawcą jest Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Niemcy (dalej: Host Europe). Ilekroć odwiedzasz naszą stronę internetową, Host Europe rejestruje różne pliki dziennika, w tym Twoje adresy IP.

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności danych Host Europe: [https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/](https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/).

Używamy Host Europe na podstawie Art. 6(1)(f) GDPR. Mamy uzasadniony interes w tym, aby zobrazowanie naszej strony internetowej było jak najbardziej niezawodne. Jeśli zostałeś poproszony o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli zgoda obejmuje archiwizację plików cookie lub dostęp do informacji o urządzeniu użytkownika (np. druk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Cloudflare

Korzystamy z usługi "Cloudflare" świadczonej przez Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (zwaną dalej "Cloudflare").

Cloudflare oferuje sieć dostarczania treści z DNS, która jest dostępna na całym świecie. W rezultacie transfer informacji, który ma miejsce między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową, jest technicznie kierowany przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować transakcje danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową oraz działać jako filtr pomiędzy naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. W tym kontekście Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie stosowane do rozpoznawania użytkowników Internetu, które jednak będą wykorzystywane wyłącznie w opisanym tu celu.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu oferty naszej strony internetowej, która jest jak najbardziej wolna od błędów i bezpieczna (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Więcej informacji na temat środków ostrożności i polityki prywatności danych firmy Cloudflare można znaleźć pod tym linkiem: [https://www.cloudflare.com/privacypolicy/](https://www.cloudflare.com/privacypolicy/).

Przetwarzanie danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

W każdym przypadku korzystania z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (tj. poprzez komunikację mailową) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR "administratorem danych")< /h3>.

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie jest:

Damovo Deutschland GmbH & Co. KG
Fritz-Vomfelde-Straße 26
40547 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: + 49 211 8755 40
E-mail: dialog.germany@damovo.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która jednoosobowo lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp. ).

Trwałość przechowywania.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli przedstawią Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w prawie podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólna informacja o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub Art. 9 (2)(a) GDPR, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z Art. 9 (1) GDPR. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie Art. 49 (1) lit. a) GDPR. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Damovo Deutschland GmbH & Co. KG
Dr. Sabrina Seak
Fritz-Vomfelde-Str. 26
40547 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 8755 4541
E-Mail: DataProtection@damovo.com

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych państw spoza UE.

Między innymi korzystamy z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z perspektywy ochrony danych osobowych niezabezpieczonych państwach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych państw spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą, nie mają żadnych możliwości obrony w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że amerykańskie agencje (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Państwa dane osobowe w celach nadzorczych. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Duża liczba transakcji przetwarzania danych jest możliwa tylko pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ JAKIEKOLWIEK PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 GDPR).

Jeśli TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU UDZIAŁU W REKLAMIE BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAKAZAĆ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NASTĘPNIE DŁUŻEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Informacja o, sprostowaniu i usunięciu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdym czasie żądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Może Pani/Pan również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdybyś zakwestionował poprawność zarchiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj będziemy potrzebowali trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeśli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 GDPR, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie pod warunkiem uzyskania Twojej zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazujesz nam jako operatorowi strony, ta strona internetowa wykorzystuje program szyfrujący SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy w wierszu adresowym przeglądarki następuje zmiana z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Książki

Nasze witryny i strony używają tego, co branża określa jako "ciasteczka". Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę na Twoim urządzeniu zapisywane są pliki cookie podmiotów trzecich (pliki cookie podmiotów trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Ciasteczka, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane ciasteczka) strony internetowej (np. ciasteczka, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, chyba że przytoczona zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Państwa zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo powiadamiani o każdym umieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Można również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, oddzielnie powiadomimy Cię w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o zgodę.

Zgoda z Klaro.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię Klaro's Consent w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest KIProtect GmbH , Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin, strona internetowa: heyklaro.com/de/ (dalej "Klaro").

Wchodząc na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Klaro:

 • Zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód).< /li>
 • Twój adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu końcowym
 • Czas wizyty na stronie internetowej

Ponadto Klaro przechowuje w Państwa przeglądarce plik cookie, aby móc przypisać udzieloną lub odwołaną zgodę do Państwa. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, sami usuną plik cookie Klaro lub gdy ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Klaro służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie określonych technologii. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Realizacja zamówienia.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień w celu korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych osobowych, która zapewnia, że przetwarza ona dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Pliki dziennika serwera.

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania do serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Te dane są rejestrowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie wolnym od błędów przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy.

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane tam dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksową

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Te dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, jeżeli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli została ona uzyskana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Typeform

Zintegrowaliśmy Typeform na tej stronie internetowej. Dostawcą jest TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Hiszpania (dalej "Typeform").

Typeform umożliwia nam tworzenie formularzy online i integrowanie ich z naszą stroną internetową. Dane wprowadzane przez użytkownika w naszych formularzach Typeform są przechowywane na serwerach Typeform do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie udzieloną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania żądania użytkownika). Nie wpływa to na obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności na okresy przechowywania danych.

Korzystanie z Typeform odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w funkcjonowaniu formularzy online. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Calendly

Na naszej stronie internetowej można umawiać się z nami na spotkania. Do rezerwacji terminów używamy narzędzia "Calendly". Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej "Calendly").

. Aby zarezerwować wizytę, należy wprowadzić wymagane dane i żądany termin w przewidzianym do tego celu oknie. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, przeprowadzenia i w razie potrzeby kontynuacji spotkania. Dane dotyczące umówionych spotkań są dla nas przechowywane na serwerach firmy Calendly, z której polityką prywatności można zapoznać się tutaj: [https://calendly.com/de/pages/privacy](https://calendly.com/de/pages/privacy).

Podane przez Ciebie dane pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel, dla którego dane były przechowywane. Obowiązkowe przepisy prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostają bez zmian.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w umawianiu spotkań z zainteresowanymi i klientami w możliwie nieskomplikowany sposób. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: [https://calendly.com/pages/dpa](https://calendly.com/pages/dpa).

Przetwarzanie danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Kalendarz Google.

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość umówienia się na spotkanie z naszą firmą. Do celów planowania wykorzystujemy Kalendarz Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej jako "Google").

Aby dokonać rezerwacji terminu spotkania, należy wprowadzić do dedykowanego ekranu wymagane dane oraz preferowany termin spotkania. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, przeprowadzenia, a być może także kontynuacji spotkania. Informacje o umówionym spotkaniu będą przechowywane na serwerach Google Calendar w naszym imieniu. Możesz zapoznać się z polityką ochrony danych firmy tutaj: https://policies.google.com/privacy.

Podane przez Państwa dane pozostaną w naszym posiadaniu do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel archiwizacji danych przestanie mieć zastosowanie. Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych - w szczególności w zakresie okresów przechowywania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 Sektor 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najłatwiejszym umawianiu spotkań z prospektami, jak również klientami. Jeśli poprosiliśmy o Państwa powiązaną zgodę, przetwarzanie następuje wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli taka zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Państwa urządzeniu (np. w celu pobrania odcisków palców urządzenia) zgodnie z definicją w TTDSG. Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych komisji UE. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: https://workspace.google.com/terms/dpa">terminy.html oraz https://cloud.google.com/terms/sccs.

Przetwarzanie danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Salesforce Sales Cloud.

Wykorzystujemy Salesforce Sales Cloud do zarządzania danymi klientów. Dostawcą jest salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy (dalej "Salesforce").

Salesforce Sales Cloud jest systemem CRM i umożliwia nam w szczególności zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami, a także organizację procesów sprzedaży i komunikacji. Korzystanie z systemu CRM umożliwia nam również analizę procesów związanych z klientami. Dane klientów są przechowywane na serwerach Salesforce. W procesie tym dane osobowe mogą być również przekazywane do spółki matki salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Szczegóły dotyczące funkcji Salesforce Sales Cloud można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Korzystanie z Salesforce Sales Cloud odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z klientami. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Salesforce posiada Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) zatwierdzone przez francuski urząd ochrony danych. Są to wiążące reguły korporacyjne, które legitymizują przekazywanie danych z firm do krajów trzecich poza UE i EOG. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Przetwarzanie danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

5. Media społecznościowe

Facebook.

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane do USA i również do innych krajów trzecich.

Przegląd elementów społecznościowych Facebooka dostępny jest pod następującym linkiem: [https://developers.facebook.com/docs/plugins/](https://developers.facebook.com/docs/plugins/).

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informacje potwierdzające Twoją wizytę na tej stronie wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk Facebook Like będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo powiązać treści tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. W związku z tym Facebook będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika. Musimy podkreślić, że my jako oferent strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności danych w serwisie Facebook pod adresem: [https://de-de.facebook.com/privacy/explanation](https://de-de.facebook.com/privacy/explanation).

Jeśli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Państwa zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej wszechstronnie widoczne w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 GDPR). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które odbywa się po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod: [https://www.facebook.com/legal/controller dodatek](https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w serwisie Facebook. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: [https://www.facebook.com/legal/EU data_transferu_addendum](https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum), [https://de-de.facebook.com/help/566994660333381](https://de-de.facebook.com/help/566994660333381) oraz [https://www.facebook.com/policy.php](https://www.facebook.com/policy.php).

Twitter

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między urządzeniem użytkownika a serwerem Twittera. W rezultacie Twitter otrzyma informacje o Państwa wizycie na tej stronie. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Musimy zaznaczyć, że my, oferenci strony internetowej i jej stron nie wiemy nic o zawartości przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem: [https://twitter.com/en/privacy](https://twitter.com/en/privacy).

Jeśli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej wszechstronnie widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie o tym, że odwiedziłeś tę stronę, podając swój adres IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn "Poleć" i jesteś w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeśli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 (1) lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej wszechstronnie widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy zapoznać się z deklaracją prywatności danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Ta strona wykorzystuje elementy sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

W każdym przypadku wejścia na jedną z naszych witryn/stron, która zawiera elementy XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie powoduje to archiwizacji żadnych danych osobowych. W szczególności serwis nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców użytkownika.

Jeśli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 (1) lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej wszechstronnie widoczne w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager.

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie prowadzi żadnych niezależnych analiz. Jedynie zarządza i uruchamia zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Google Tag Manager zbiera jednak Państwa adres IP, który może zostać przekazany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane o użytkowniku, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, wykorzystywany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do ID użytkownika nie ma miejsca.

Ponadto, Google Analytics pozwala nam rejestrować między innymi ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Google Analytics stosuje różne podejścia modelowania w celu powiększenia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Państwa zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki.

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en](https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w deklaracji prywatności danych Google pod adresem: [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en](https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Przetwarzanie danych dotyczących umów.

Przeprowadziliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Pardot.

Ta strona korzysta również z narzędzia analitycznego Pardot firmy salesforce.com Inc. Dwa pliki cookie są ustawiane przez usługi Pardot. Są to "Visitor Cookie" oraz "Pardot App Session Cookie". "Visitor Cookie" generuje numer identyfikacyjny, który służy do rozpoznania przeglądarki osoby odwiedzającej stronę internetową. Numer identyfikacyjny to wygenerowany kod numeryczny, który nie ma znaczenia poza Usługami Pardot. "Pardot App Session Cookie" jest ustawiany tylko wtedy, gdy klient loguje się do Pardot App jako użytkownik. Wszystkie pliki cookie otrzymują jedynie wygenerowany kod numeryczny.

Używamy Pardot do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu analizujemy zachowania użytkowników lub kliknięcia na naszej stronie, aby lepiej dostosować naszą komunikację do potrzeb klienta.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę poprzez ustawienia w banerze zgody na pliki cookie.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych.

Nasza strona internetowa osadza filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten gwarantuje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem przez nie filmu. Niemniej jednak nie oznacza to, że w wyniku zastosowania rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Jak tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa wzorców przeglądania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Dodatkowo, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, YouTube będzie mógł umieścić na Państwa urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, które są poza naszą kontrolą.

Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentacją naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod: [https://policies.google.com/privacy?hl=en](https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Czcionki Google (lokalne osadzenie)

Niniejsza strona korzysta z tzw. czcionek Google dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite stosowanie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc w połączeniu z tą aplikacją nie będzie nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Fonts, należy wejść pod ten link: [https://developers.google.com/fonts/faq](https://developers.google.com/fonts/faq) i zapoznać się z Deklaracją prywatności danych Google pod: [https://policies.google.com/privacy?hl=en](https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Wistia

Ta strona używa komponentów z Wistia do integracji filmów. Spółką operacyjną firmy Wistia jest Wistia, Inc, 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, USA. Integracja wymaga, aby Wistia mogła postrzegać adres IP użytkownika. Adres IP jest wymagany w celu przesłania treści do przeglądarki użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje pojedynczą stronę naszej witryny, na której znajduje się komponent Wistia (wideo), komponent ten powoduje, że przeglądarka internetowa użytkownika pobiera odpowiednią reprezentację komponentu. W ten sposób Wistia wie, które konkretnie podstrony użytkownik odwiedził.< /p>

Jeśli jesteś zalogowany do Wistii w tym samym czasie, Wistia może śledzić, które z naszych podstron zawierających wideo odwiedziłeś.

Jeśli nie chcesz, aby informacje były przekazywane do Wistia, wyloguj się z Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony.

Więcej informacji o ochronie prywatności od firmy Wistia na: [http://wistia.com/privacy](http://wistia.com/privacy) .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanej dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na tej stronie (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są dostarczane przez ludzkiego użytkownika czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. W ramach tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

analizyreCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Google oraz Warunkach użytkowania pod następującymi linkami: [https://policies.google.com/privacy?hl=en](https://policies.google.com/privacy?hl=en) i [https://policies.google.com/terms?hl=en](https://policies.google.com/terms?hl=en).

8. Usługi na zamówienie

Obsługa danych wnioskodawców.

Oferujemy odwiedzającym stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą pocztową lub poprzez przesłanie formularza podania o pracę online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych od Państwa w związku z procesem składania aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych.

Jeśli złożysz u nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu lub nawiązaniu stosunku pracy. Podstawami prawnymi dla wyżej wymienionych są § 26 BDSG według prawa niemieckiego (Negocjowanie stosunku pracy), Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR (Negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile udzielili nam Państwo zgody - Art. 6(1)(a) GDPR. W każdej chwili mogą Państwo odwołać każdą udzieloną zgodę. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę powinno zakończyć się Twoją rekrutacją, przekazane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 BDSG i Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych.

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Przyjęcie do puli wnioskodawców.

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Przyjęcie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgoda na złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą aplikacyjną. **Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.** W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Cookie Consent