Warunki korzystania ze strony internetowej

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o uważną lekturę poniższych warunków. Korzystając ze strony, akceptują Państwo warunki korzystania.

Prawo autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, loga, pliki dźwiękowe, filmy i animacje podlegają, o ile to możliwe, ochronie prawa autorskiego i prawa do używania znaków towarowych, a także innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Każde ich niedozwolone wykorzystanie stanowi naruszenie ww. przepisów i podlega karze. Również design i layout niniejszej strony chronione są prawem autorskim i bez pisemnej zgody nie mogą być kopiowane i naśladowane częściowo lub w całości. Treści zawarte na stronie nie mogą być kopiowane, przedrukowywane, przesyłane, transmitowane, rozpowszechniane, rozprowadzane lub pokazywane na innych stronach internetowych bez zgody Damovo Deutschland GmbH & Co. KG (zwanej dalej „Damovo Deutschland”). Poszczególne podstrony niniejszej strony można pobierać, tymczasowo zapisywać i drukować na wyłączne potrzeby wewnątrz Państwa firmy. Damovo Deutschland zezwala na rozpowszechnianie tekstów/treści zawartych na niniejszej stronie tylko pod warunkiem, że teksty/treści w żaden sposób nie będą zmieniane. Na wszystkich kopiach musi widnieć napis: „© Damovo Deutschland GmbH & Co. KG”. Na wszystkich kopiach należy umieszczać informacje o prawie autorskim, patentach, znakach towarowych i innych prawach ochronnych, w szczególności jeśli chodzi o fragmenty tekstów. Jeżeli kopiowane będą materiały osób trzecich umieszczone na niniejszej stronie internetowej, to wszystkie kopie muszą zawierać znak copyright tych osób trzecich. Korzystanie z materiałów w sposób odmienny i niezgodny z prawem podlega ściganiu na drodze cywilnej i karnej.

Znaki towarowe

Niektóre ze znaków towarowych, nazw produktów i firm wymienionych na niniejszej stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe właścicieli. Znaki towarowe Damovo Deutschland GmbH & Co. KG nie mogą być wykorzystywane w materiałach reklamowych lub innych publikacjach w związku z rozpowszechnianiem informacji bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli danych znaków towarowych. Znak towarowy Damovo jest chroniony w kraju i za granicą i nie może być przytaczany, kopiowany, zmieniany ani używany w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Damovo Deutschland.

Zmiany

Damovo Deutschland oraz osoby trzecie działające na zlecenie Damovo Deutschland mogą w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia dokonać zmian treści i grafiki na niniejszej stronie internetowej. Treść może zostać częściowo lub całkowicie usunięta. Również treść niniejszych warunków korzystania może w każdej chwili zostać zaktualizowana lub zmieniona.

Hiperłącza

Aby umożliwić przyjazne dla użytkownika korzystanie, zamieszczamy odnośniki do innych stron internetowych. Publikacja linków prowadzących do innych stron nie oznacza akceptacji treści tam zawartych. Damovo Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam wypowiedzi. Klikając na linki do innych stron, opuszczają Państwo stronę internetową Damovo Deutschland. Przejście do podłączonych stron następuje na własną odpowiedzialność użytkownika. Od tego momentu obowiązują warunki korzystania ze strony danego administratora.

Wyłączenie gwarancji

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej przygotowujemy z najwyższą starannością, jednak nie możemy zagwarantować, iż są one zawsze kompletne lub właściwe. Nasza strona zawiera pojedyncze linki, które prowadzą do stron innych administratorów. Nie mamy wpływu na treści tych stron i w związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach. Jednakże przed zamieszczeniem linku sprawdzamy dane strony internetowe pod kątem ewentualnych naruszeń prawa i niezwłocznie usuwamy linki, jeżeli takie naruszenia zostaną przez nas zauważone.

Stosowane prawo

Informacje prawne zawarte na niniejszej stronie, a także wszelkie kwestie i spory związane z niniejszą stroną internetową, podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.