Bezpieczeństwo i prywatność w fazie projektowania

Wprowadzaj innowacje w swojej firmie bez ryzyka w obszarze bezpieczeństwa

Pomimo częstych doniesień w ostatnim czasie w mediach o podatności firm na ataki, bezpieczeństwo informacji jest często postrzegane raczej jako przeszkoda w procesie transformacji cyfrowej niż absolutna konieczność. Jedocześnie coraz więcej przepisów o zgodności oraz rekomendacji, takich jak dyrektywa NIS (UE 2016/1148) i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) Parlamentu Europejskiego musi zostać spełnionych przez przedsiębiorstwa i instytucje.

Aspekty bezpieczeństwa i prywatności każdego projektu informatycznego należy zatem rozpatrywać w jak najwcześniejszej fazie. 40 lat doświadczenia pozwala nam dostrzec ryzyko podejścia do bezpieczeństwa informacji jako pomniejszej części projektu. Dlatego też opracowaliśmy naszą metodologię "bezpieczeństwo i prywatność zapewnione właściwym projektem".

 

Pokaż szczegóły

 

Takie podejście gwarantuje, że względy bezpieczeństwa i prywatności są integralną częścią cyklu życia wdrożenia - od projektu koncepcyjnego po realizację projektu i obsługę. Jest to nieodłączny element wszystkich naszych propozycji i usług.

Bezpiecznie wykorzystaj w pełni potencjał cyfrowej transformacji.

Uzyskaj jasny obraz stanu bezpieczeństwa Twojej firmy.

Przestrzegaj wszystkich przepisów zgodności, aby chronić wartość ekonomiczną Twojej firmy

Znajdź odpowiednią wiedzę specjalistyczną, aby zrozumieć coraz bardziej złożone wymagania

Przezwyciężenie ograniczeń budżetowych w zakresie bezpieczeństwa poprzez uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa i prywatności od samego początku.


Let Damovo be your secure guide

Warsztaty bezpieczeństwa (warsztaty techniczne i koncepcyjne)

Dzięki naszym ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa IT dowiesz się, jakie zagrożenia bezpieczeństwa istnieją w systemach IT. Podczas warsztatów świadomości zagrożeń pokażemy Ci strategie minimalizacji ryzyka i unikania niebezpieczeństwa dla Twojego bezpieczeństwa informacji.

Ocena bezpieczeństwa informacji (As-is i analiza luk)

Przeprowadzamy dogłębną analizę Twojego środowiska, aby pokazać, gdzie zawodzą polityki i procedury bezpieczeństwa, w celu zidentyfikowania i rozwiązania słabych punktów, zanim zostaną one przez kogoś wykorzystane. Celem jest zapewnienie, że podejmowane są właściwe kroki w celu zapewnienia, że zidentyfikowane zagrożenia są rozumiane, rozwiązywane lub w inny sposób akceptowane jako część cyklu życia zarządzania ryzykiem informacji.

Ogólne strategie zwalczania złośliwego oprogramowania (anty-malware)

Obrona przed złośliwym oprogramowaniem skupia się na technologiach reaktywnych: wykrywaniu włamań, filtrowaniu treści, wykrywaniu i blokowaniu złośliwego oprogramowania, itp. Czas na aktywne działanie z pomocą naszych specjalistów Damovo. W obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń, biznes musi zrozumieć, że wszystkie programy antywirusowe nie robią mniej więcej tego samego. Dobrze przemyślana strategia anty-malware powinna stanowić podstawę każdego wielowarstwowego systemu obronnego dla sieci biznesowych.

Ocena podatności na zagrożenia

Ocena podatności i zarządzanie stanowi główny filar bezpieczeństwa sieci w przedsiębiorstwie. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat, firmy odkrywają zdrowy rozsądek naprawiania stosunkowo niewielu słabych punktów, a nie wznoszenia coraz większej liczby zabezpieczeń, aby uchronić je przed atakiem. Damovo poprowadzi Cię do właściwego postępowania.

Oprogramowanie dla bezpieczeństwa (SDS)

Podobnie jak Software Defined Networking, SDS tworzy warstwę wirtualną zarządzania ruchem sieciowym oraz warstwę wirtualną ruchu sieciowego. W rezultacie otrzymujemy dynamiczny, rozproszony system, który wirtualizuje funkcjonalność zabezpieczenia sieci, z łatwością skaluje i jest zarządzany jako jeden, logiczny system. Z Software Defined Security można śledzić użytkownika zamiast urządzenia. Pozwala to na spójne i skuteczne polityki bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych.

Bezpieczeństwo dostępu i sieci oparte na tożsamości

Sieci oparte na bezpieczeństwie dostępu i tożsamości oferują uwierzytelnianie, kontrolę dostępu i egzekwowanie polityki użytkownika w celu zapewnienia komunikacji i dostępności zasobów sieciowych. To pomaga Państwu poprawić efektywność operacyjną i obniżyć koszty poprzez zastosowanie aktualnych innowacyjnych trendów sieciowych, takich jak mobilność, chmura i wykorzystanie własnych urządzeń - bring-your-own-device (BYOD). Zwiększ znacznie wydajność sieci przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa dostosowanych do ISMS (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)

Biorąc pod uwagę znaczenie dostosowania biznesowego i efektywności kosztowej dla udanego działania ISMS, Damovo może pomóc w identyfikacji niezbędnych i odpowiednich koncepcji bezpieczeństwa jako kluczowych elementów każdego systemu ISMS.

Dlaczego jesteśmy właściwym partnerem dla Ciebie?

Posiadamy ponad 40 lat doświadczenia w budowaniu i wspieraniu bezpiecznych, odpornych i inteligentnych technologii cyfrowych

Globalne operacyjne centra obsługi sieci (NOC) w Dusseldorfie, Dublinie, Warszawie i Brukseli, działające 7x24

Nasi wewnętrzni inżynierowie wsparcia technicznego uzyskali najwyższy certyfikat bezpieczeństwa dla głównych dostawców.

Akredytacja ISO 27001 oraz ISO 9001

„Damovo przekonało nas zwłaszcza spójną, technologicznie dopracowaną i przyszłościową koncepcją.”

„Firma Damovo zapewniła nieocenione wsparcie podczas trwania całego projektu. Z niecierpliwością czekamy na wzrost wydajności procesów w naszym przedsiębiorstwie, będący rezultatem wdrożenia nowych, innowacyjnych funkcji. To rozwiązanie pomoże nam również wzmocnić naszą pozycję na rynku jako nowoczesnego, dobrze zapowiadającego się pracodawcy”.

„Ponad 20 lat temu współpracowaliśmy już z firmą Damovo na innych obszarach i cenimy tę firmę jako bardzo kompetentnego i niezawodnego partnera”.