Security & Privacy
by design

Security by Design

W szybko zmieniającym się świecie oceniamy cały cykl życia naszych usług w oparciu o Deming Cycle (planuj, wykonuj, sprawdzaj, działaj) w celu ciągłego doskonalenia naszych rozwiązań i procesów.

Konsultacyjne podejście Damovo zapewnia, że względy bezpieczeństwa i prywatności są integralną częścią cyklu życia klienta - od projektu koncepcyjnego po realizację projektu i obsługę serwisową. Jest to nieodłączny element wszystkich naszych propozycji i usług.

  • Doradztwo w zakresie kompletnej architektury bezpieczeństwa i ochrony prywatności już w fazie projektowania jest naszą misją
  • Nasze portfolio składa się z najlepszych w swojej klasie technologii, w których bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych elementów.
  • Starannie rozważamy oferowane przez nas rozwiązania, ponieważ długoterminowe relacje z klientami są ważniejsze niż szybka sprzedaż z wygraną czy box-selling.
  • Od samego początku konsultujemy się z interesariuszami naszych klientów, jak zintegrować nasze bezpieczne rozwiązanie z ich otoczeniem zgodnie z najlepszymi praktykami określonymi w naszej propozycji rozwiązania.
  • Przez cały cykl życia projektu spełniamy wymagania normy ISO/IEC 27001
  • W trakcie całego cyklu projektowania i transformacji, nasz zespół zarządzający projektem stosuje metodologię PMI/Prince2
  • Nasze usługi zarządzane są zgodne z ITIL (ISO/IEC 20000), zapewniając bezpieczne działanie w środowisku klienta


Kontakt:

ERROR: Content Element with uid "5657" and type "mailform" has no rendering definition!